Організація та зміст навчально – виховного процесу в дошкільному

навчальному закладі №176 «Пізнайко»

 
           
Привіт!
Хочу з Вами познайомитися. Мене звати Юлія Андріївна.   
У мене вища дошкільна педагогічна освіта (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника ). Я вихователь з 17 річним стажем роботи. 

 

Працюю з 10 Березня 2014 року на новій посаді  вихователь-методист  у ДНЗ  № 176 «Пізнайко».  Це нова для мене робота – цікава, пізнавальна, творча.  В стінах цього закладу є великий педагогічний колектив  - 36 педагогів, людей, які кожного дня піклуються про своїх вихованців, намагаються зробити їх перебування в дошкільному закладі не лише змістовним та корисним, а й комфортним, радісним, насиченим  яскравими враженнями. 

 

За цей час  з педагогами ми провели  практичний семінар «Великодній ярмарок»   на якому розписували писанки, декорували великодні кошики. Яскравою подією був Тиждень безпеки – де діти та дорослі отримали знання та практичні заняття по техніці безпеки.

 

Так хто ж такий виховалель методист і яка його роль у ДНЗ?

 
 
Незабаром кінець навчального року, тож старші дошкільники вже готуються до випускного балу, а попереду на них чекає непросте шкільне життя. І від того як ми дорослі навчимо їх любити власну країну, розуміти себе й толерантно ставитися до інших, як навчити активно діяти і творчо розв’язувати проблеми, залежить майбутнє нашої держави. 
 
Організація навчально – виховного процесу у дошкільному навчальному закладі (далі ДНЗ) здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.
 
 
Зміст навчально – виховного процесу в ДНЗ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей «Українське дошкілля», «Впевнений старт», що рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 
 
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня до 31 серпня.
     
 

Діяльність ДНЗ регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником і погоджується з відповідним органом управління освітою.

 

Діяльність ДНЗ регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником і погоджується з відповідним органом управління освітою. 

 

У навчально – виховному процесі ДНЗ використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова , мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо.

 

Основною формою організаційної навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.)

 

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей:
раннього віку – від 10 до 15 хвилин;
молодшого та дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин;
старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин.

 

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

 

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності ДНЗ залишається фізичне виховання. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності дітей встановлюється в таких межах: ранній вік – до 2-3 годин; молодший дошкільний вік – до 3-4 годин; старший дошкільний вік – до 4-5 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації піших переходів, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

 

Невід’ємна складова змісту навчально – виховного процесу в ДНЗ – розумове виховання. Для його здійснення застосовується організована навчальна діяльність у формі занять з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім світом і природою, навчання елементів грамоти і математики, на яких поєднуються пізнавально  - розвивальна робота з різних розділів програми.

 

Реалізація завдань естетичного виховання відбувається на основі широкої інтеграції й охоплює різні форми роботи з дітьми: заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки,  художньо – практична діяльність дошкільників (образотворча, театралізована, музична, літературно – художня).

 

Завданнями морального розвитку дошкільників є формування морально – вольових якостей, ознайомлення із змістом і значенням моральних вимог, норм і правил поведінки, морально – етичними цінностями.

 

Особливе значення надається громадянському вихованню: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого міста, інтересу та пошани до державних символів, історичної і культурної спадщини українського народу.

 

Основним завданням трудового виховання дітей дошкільного віку як складової морального становлення є формування емоційної готовності до праці, елементарних умінь і навичок у різних видах праці. Інтересу до світу праці дорослих людей.

 

Одним з важливих питань залишається виховання екологічної культури у дошкільників. Його розв’язання здійснюється у таких напрямках: формування реалістичних уявлень про явища природи, елементів екологічного світорозуміння, розвиток позитивного емоційно – ціннісного, дбайливого ставлення до природного довкілля, прищеплення практичних вмінь доцільного природокористування.

 

Методична служба надає дієву допомогу, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (семінари, семінари – практикуми, методичні об’єднання, ділові ігри, тренінги, конкурси, виставки, консультації, майстер класи тощо).