Коли переводять дітей з однієї групи до іншої?

Переведення дітей з однієї групи до іншої , формування новостворених груп здійснюються наприкінці літнього оздоровчого періоду.

 

Що таке чергова група?

Чергова група в ДНЗ організовується для потреб батьків робочий       час яких позмінний. Години роботи групи -7.30-19.30

 

Яка має бути наповнюваність груп в дошкільному закладі?

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ, частини другої ст.. 14 наповнюваність груп у ДНЗ становить:
• для дітей раннього віку (до 3 років) - 15 осіб
• для дітей віком від 3 до 6 (7) років - 20 осіб
• для дітей групи що потребують корекції (ОРА, з вадами мовлення) - 14 осіб

 

Що означає «садок компенсуючого типу?»

Заклад компенсуючого типу  створено для дітей, що  потребують корекції фізичного (або) розумового  розвитку,  тривалого  лікування  чи реабілітації.

 

Що таке ПМПК?

ПМПК - Психолого-медико-педагогічна консультація - це методична установа системи освіти і науки України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність