Поради батькам від музичного керівника Сибаль Марії Юріївни

Заохочуйте творчість дитини, підтримуйте її ініціативу.

 

Надавайте дитині можливість слухати доступні для розуміння сольні та хорові твори.

 

Підтримуйте бажання слухати музику, емоційно відгукуватися на неї, передавати свої враження.

 

Виважено ставтеся до вибору дитиною музичних творів для прослуховування, пропонуйте її увазі не лише легку, ритмічну дорослу музику, а й класичну, дитячу.

 

Вправляйте дошкільників у визначенні жанру музичного твору, назву інструмента, на якому він виконується.

 
Організовуйте перегляд доступних дітям за змістом оперних і балетних вистав, відвідування концертів, музеїв.

 

Навчайте дитину розрізняти «музику природи» - співи птахів, звуки різних комах, шелест листя дерев та шум морських хвиль тощо; порівнювати природну музику зі створеними людьми мелодіями, знаходити в них спільне та відмінне.

 

Використовуйте високохудожню музику з яскравими образами, різними настроями, під яку дитина може відтворювати ходьбу, біг, стрибки, танцювальні рухи тощо.

 

Розвивайте вокальні дані дошкільника, його музичні та акторські здібності; вправляйте дитину в умінні співати дзвінко, легко, правильно інтонуючи мелодію.

 
Викликайте в дошкільника піднесене, радісне самопочуття від співу.

 

Навчайте емоційно реагувати на музичний твір.

 

Залучайте дитину до спільних співів.

 

Залучайте до театрально-ігрової діяльності.

 

Створіть театр удома: розігруйте елементарні життєві ситуації з іграшками, інсценізуйте знайомі літературні твори, казки, оповідання, вірші.

 

Звертайте увагу дитини на осмислення змісту художніх творів, особливості характерів та поведінки різних персонажів.

 

Навчайте оволодівати засобами емоційної виразності, виражати почуття мімікою, жестами, інтонацією, словами.

 

Відвідуйте разом з дітьми театри (ляльковий, драматичний, юного глядача тощо).